LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Biz hakda

zawod (2)

Kompaniýanyň tertibi

“Shijiazhuang Lousun Textile & Garment Co. Ltd.”, Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde (Pekin paýtagtynyň golaýynda) 2006-njy ýylda döredildi, bu EUB-e iberilen birnäçe görnüşli halta öndürýän hünärmen Hytaý OEM & ODM öndürijisi, Amerika we Awstraliýa we ş.m.Ajaýyp hilli we amatly bahasy bilen dünýädäki köp sanly markalara hyzmat etdik.
10 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzelik bilen, dünýädäki müşderileriň abraýyny we sumka meýdançasynda täzeden tanadyk we spesifikasiýa we oýlanyşykly hyzmatymyz bilen müşderilere bazary berkitmäge we giňeltmäge kömek etdik.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Aşakda Fransiýadaky köne müşderilerimiziň biri - Nikolas Duwal atly, meniň baglanyşygyma gowy baha berdi: “Mariýa bilen 5 ýyldan bäri işleýärin, ol örän ökde, e-poçta hatlarymy elmydama birnäçe minutda jogap beriň, işlemek gaty ýakymly ynsaply adam bilen. ”

Ulanylan sumka mata, EUB-iň täze düzgünlerine laýyklykda Daşky gurşaw haýyşy, matalaryň gysylmagy, reňk çaltlygy, fiziki, zyýanly himiki we ş.m. her bir önümçiligimizi berk berjaý edýäris we QC barlamak üçin elmydama AQL 2.5-4.0 standartyny ulanýardyk.

Biz näme edýäris?

Önümleriň aralygy

/ Arag / çybyk gaplar we sumkalar, ýaý we ok we oturgyçlar, oturgyçlar, habarçy, sling we duffle we eşikler we ş.m.

Üstünlikleri

Çeýe
OEM & ODM
Has köp dizaýn, durnukly hil we bäsdeşlik bahasy
Nagyş we çap edilen logotipler bar

Potensial

Aýda 10 * 40HQ konteýner, aýda 80,000 pc.
Tikin liniýasynda 400 işçi.

Eltip bermek

Adatça goýum alandan 60-75 gün soň.

Aragatnaşykdan hoş geldiňiz, çalt e-poçta hyzmatyna jogap ýa-da telefon aragatnaşygy ýa-da whatsapp ýa-da söhbet ederis, has täsirli bolmagy talaplaryňyza bagly, ynamyňyz üçin sag boluň.

- Shijiazhuang Lousun Dokma we Egin-eşik Co., Ltd ..