LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Balykçylyk çelegi we oturgyç

 • Balyk tutmak galyň EVA bukulýan çelek

  Balyk tutmak galyň EVA bukulýan çelek

  Daşarky we içki üçin 1 mm galyňlaşdyrylan EVA-dan ýasalan balyk tutmak EVA bukjasy, arassa örtük dizaýny, toplumlaýyn şekil, 6 metr uzynlykdaky ýüp, 1,2 mm galyňlaşdyrylan aşagy ulanmak üçin has berk, her çelegiň agramy 348-425g dürli kuwwata baglydyr.

  • Haryt belgisi:LSA 2001
  • Ölçegi:S, ML, üç ululyk saýlamak üçin zerur.
  • Material:1 mm galyňlygy EVA galyňlaşdyryldy
  • Reňk:BK, Gök, Gyzyl we çal ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:50-500 sany
 • Açyk balyk tutmak EVA bukulýan çelek

  Açyk balyk tutmak EVA bukulýan çelek

  EVA eplenýän çelek, tutawaç gaty inçe we götermek üçin ýeňil, iki sany dizaýn bar, biri ýokarsynda mesh, beýlekisi meshsiz.Galyňlaşdyrylan EVA materialy bilen gurlup, aşaga çydamly we çydamly.

  • Haryt belgisi:LSA 2002
  • Ölçegi:7.8L * 7.8W * 7.5H Inç
  • Material:Galyň EVA
  • Reňk:Gök, Gyzyl, çal, BK ýa-da özleşdirilişi ýaly.
  • MOQ:50-500 sany
 • Açyk balyk tutmak EVA çelegi

  Açyk balyk tutmak EVA çelegi

  Galyňlaşdyrylan EVA materialy bilen gurlan balyk tutmak EVA çelegi, islän wagtyňyz sargyt etmek üçin 5 sany nagyş, rezin amatly tutawaçly, kislorod nasos deşigi bilen islendik wagt kislorody balyklara iberip biler, arassalamak aňsat, ýeňil açyk meýdanda.

  • Haryt belgisi:LSA 2003
  • Ölçegi:6 ululyk bar - 12L, 21L, 28L, 35L, 50L
  • Material:Galyňlygy EVA 1mm galyňlygy
  • Reňk:BK, Gök, çal ýa-da özleşdirilen ýaly
  • MOQ:50-500 sany
 • Daşarda işleýän EVA Balyk çelegi

  Daşarda işleýän EVA Balyk çelegi

  Balyk çelegi, näzik dizaýn, 0,10 mm galyňlykdaky EVA materialy, çydamly we suw geçirmeýän, egnine bir egin gaýyş bilen, açmak ýa-da ýapmak üçin has amatly iki taraplaýyn fermuar, daşarda götermek üçin ýeňil.

  • Haryt belgisi:LSA 2004
  • Ölçegi:5 ululyk bar, 12L, 21L, 28L, 35L we 50L
  • Material:Galyňlygy 0,1 mm galyňlykda
  • Reňk:BK, çal, gök ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:50-500 sany
 • Balykçylyk dynç alyş krowaty

  Balykçylyk dynç alyş krowaty

  Balyk tutmak üçin düşek, näzik we ajaýyp dizaýn, ýatmak üçin has amatly gubka bilen örtülen 600D oksford matasy, adatça 16-25 mm polat turbany ulanýar, käwagt 19-25mm alýumin turbasy, çydamly we gaty gerek.

  • Haryt belgisi:LSA 2005
  • Ölçegi:aşakdaky formatda
  • Material:600D oksford + polat turba ýa-da alýumin turbasy
  • Reňk:BK, çal, gök ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:Elýeterli nagyşda 200-300 sany
 • Balykçylyk seriýasy stoly we oturgyçlar

  Balykçylyk seriýasy stoly we oturgyçlar

  Açyk tebigy gurşaw üçin döredilen balykçylyk seriýasy we oturgyçlar, adatça 14-25 mm polat / alýumin turbany ulanýarlar, adatça 600D oksford sürtülmä garşy we suwa çydamly bolsa, käwagt çydamly we gaty, gabyk matany talap edýärler.

  • Haryt belgisi:LSA 2006
  • Ölçegi:aşakdaky formatda
  • Material:14-25 mm polat turba ýa-da alýumin turbasy
  • Reňk:BK, çal, gök ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:Elýeterli nagyşda 200-300 toplum
 • Açyk eplenen stol we oturgyçlar

  Açyk eplenen stol we oturgyçlar

  Açyk tebigy gurşaw üçin döredilen eplenen stol we oturgyçlar, adatça 14-25 mm polat / alýumin turbasy + 600D oksford matasyny ulanýarlar - könelmäge çydamly, suwa çydamly we tebigatda çydamly.

  • Haryt belgisi:LSA 2007
  • Ölçegi:aşakdaky formatda
  • Material:14-25mm polat turba ýa-da alýumin turbasy + 600D gabyk matasy
  • Reňk:BK, çal, gök ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:Elýeterli nagyşda 200-300 toplum
 • Açyk eplenen oturgyçlar OEM

  Açyk eplenen oturgyçlar OEM

  Eplenen oturgyçlar, oňat nagyşly näzik dizaýn, adatça 14-25 mm polat / alýumin turbasy + 600D oksford matasy - könelmäge, suwa çydamly we çydamly.Açyk balyk tutmak / aw / syýahat çärelerini aňsatlyk bilen alyp barmak, berk gaplamak, amatly götermek.

  • Haryt belgisi:LSA 2008
  • Ölçegi:aşakdaky formatda
  • Material:14-25mm polat turba ýa-da alýumin turbasy + 600D gabyk matasy
  • Reňk:Garamtyl ýaşyl, kamuflaage ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:Elýeterli nagyşda 200-300 sany
 • Fishewropaly balyk tutulýan oturgyçlar

  Fishewropaly balyk tutulýan oturgyçlar

  Balyk tutmak eplenen oturgyçlar, inçe nagyşly we uly göwrümli dizaýn, adatça 22-25mm polat / alýumin turbasy + 600D oksford matasy - könelmäge, suwa çydamly we çydamly.Gaty gaplamak we daşarda amatly daşamak, her bölek üçin 6-8 KGS töweregi.

  • Haryt belgisi:LSA 2009
  • Ölçegi:aşakdaky formatda
  • Material:22-25mm polat turba ýa-da alýumin turbasy + 600D gabyk matasy
  • Reňk:Garamtyl ýaşyl ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:Elýeterli nagyşda 200-300 sany
 • Boş oturgyçlar

  Boş oturgyçlar

  Boş eplenen oturgyçlar, inçe nagyşly dizaýn, adatça 14-22 mm polat turba + 600D oksford matasy - könelmäge, suwa çydamly we çydamly.Daşarda amatly göterip, kiçijik sumka salyň.

  • Haryt belgisi:LSA 2010
  • Ölçegi:aşakdaky formatda
  • Material:14-22 mm polat turba + 600D oksford mata
  • Reňk:Kamuflaage ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:Elýeterli nagyşda 200-300 sany