LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Zawodymyz 132-nji.Kanton ýarmarkasyna onlaýn girdi

Kanton ýarmarkasynyň doly ady 1957-nji ýyldan bäri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy, 65 ýyla çenli dowam etdi, web sahypasy:https://www.cantonfair.org.cn/, gelmäge hoş geldiňiz we zerur önümleri we zawody alyň.

Epidemiýa eýe bolmak Hytaýda gaýta-gaýta täsir etdi, şonuň üçin 132-nji. Kanton ýarmarkasy hökümetiň gözegçilik haýyşy boýunça onlaýn ýagdaýda geçiriler.22armarka 2022-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2023-nji ýylyň mart aýyna çenli dowam eder, bu daşary söwdanyň onlaýn açyk bolmagyny üpjün etmegi maksat edinýär we alyjylaryň we eksportçylaryň ikisiniňem bilelikde işleşmek we dünýäni satyn almak ýa-da satmak üçin oba edinmek üçin has köp mümkinçilikleriniň bardygyna umyt edýär. .

wps_doc_0

Wagtynda sanaldy, 16 gün galdy, 132-nji.Kanton ýarmarkasy daşary ýurtly müşderiler üçin açyk we dünýäde global önümleri paýlaşar we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde girdeji gazanar, dünýä ykdysadyýetiniň ösüşini has ýokary derejä çykarar we onlaýn gepleşikler we görkezişler arkaly işi ýönekeý, täsirli we amatly eder.

wps_doc_1

132-nji. Kanton ýarmarkasynyň üstünlikli netijä gelmegini arzuw edýärin.


Iş wagty: 29-2022-nji sentýabr