LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Tomus dynç alyşy

Bu 2022 ýyllyk zawodymyz, esasanam tomus dynç alyşy üçin gündizden agşama çenli gaty köp işleýär, 20 fut / 40GP / 40HQ konteýnerini ýeke-ýekeden ýükleýäris, her işçi her gün köp işleýär, ähli önüm topary üçin sag boluň adamlar'gowy işlemek üçin edýän tagallalary!  

1

Nagyş ýasamakdan, kesmekden, tikmekden, QC barlamakdan, birnäçe döwri gaplamakdan başlap, toparymyz teoriýadan ideal işlemäge synanyşmak üçin her jikme-jigi çynlakaý dowam etdirýär, şonuň üçin her bir gap'sumkalaryň hili her bir müşderi kanagatlandyrdy we dünýädäki müşderilerden has köp abraý gazandyk, hil uzak möhletli hyzmatdaşlygymyzyň esasydyr.

Biziň ukybymyz her aý 10 40HQ konteýner, her aý esasanam tomus möwsümiÖrän aşaathanamyz üçin bergilihiliwe bazardaky bäsdeşlik bahasy, şeýle hem gowy satylan hyzmat.

Suratlar bilen, her bir işçiniň sumka kartonlaryny konteýnerlere ýükläp we her bir konteýner üçin ýerleşdirip biljekdigini görüp bilýärdik, önüm topary olaryň ruhubelent we täsirli.Iýul aýynda-da'Bir ýylyň dowamynda iň yssy möwsüm, iň ýokary temperatura 40 Selsi derejesine ýetýär, ähli işçiler ertirden agşama çenli maksada ýetmek üçin elinden gelenini edýärler, bu zawodymyzda gowy bir sahna.'her gün.

2

Adamlaryň ýüregi bilelikde hereket edýär we güýji altyny döwüp biler.Bu söz bize agzybirligiň güýçdigini aýdýar.Agzybirlik bolaýsa, islendik kynçylyklary we päsgelçilikleri ýeňip geçip biljek çäksiz güýç bar, thmens zawodymyz'shakykat, satuw toparyndan önüm toparyna çenli, her bir adamda işi has gowulaşdyrmak üçin bilelikde işlemek üçin agzybirlik ruhumyz bar.

Her toparyň agzasy üçin sag boluň'her bir adaty adam üçin'Daşary ýurtly müşderilere gowy kanagat we minnetdarlyk bilen hyzmat edip biler ýaly, edýän tagallalary.


Iş wagty: Iýul-26-2022