LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

OEM Aw awlaýan ýekeje tüpeň we 50 dýuýmlyk tüpeň halta

gysga düşündiriş:

Gaplanan aw tüpeňi we göwrümi, iň ýokary gorag üçin berk we berkidilen, açmak we ýapmak üçin amatly iki taraplaýyn fermuar.

  • Haryt belgisi: LSH 1007
  • Ölçegi: 50L * 10W Inç
  • Material: 600D Oksford PVC örtükli
  • Reňk: goýy ýaşyl ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ: 500 sany
  • Gaplamak: 130 * 51 * 26 sm, 20 sany / CN, 10.5KGS / CN
  • Eltip beriş wagty: takmynan 65-75 gün.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

图片 1

Aýratynlyklary:

* Uzynlygy 50 dýuým, galyňlyga çydamly 600D oksford matasy, gözýaşyna çydamly, kesilmegine garşy,ulanmaga çydamly, götermek üçin amatly we iki taraplaýyn fermuarlar tarapyndan ulanmak aňsat.

* Suw geçirmeýän oksford gabyk matasy üýtgäp bilýän daşky gurşawdan, mysal üçin gar, ýagyş, aýazdan gorkmaýar, suw damjasy ýaly ýarag sumkasynyň ýüzüne suw çalt akýar.

* 1,0 sm galyňlykda gubka bilen örtülen we 100% poliester üçburç mata bilen baglanan.

* Tüpeň sumkasy iň ýokary gorag üçin berk we berkidilýär.Transportationük daşamakda we saklamakda zatlary goramak üçin galyň örtükli we gaty we gaty geýen daşky örtük bilen.

* Iki sany gaýyş tutawajy tutawaçdan ýasalýar we ýakyn ýyllaryň dowamlylygyny ýokarlandyrýar we yzky gaýyş egninde götermegi ýeňilleşdirýär.

Tüpeň torbalary, tüpeň torbalary, pistolet haltalary, howa pistoletleri we tüpeňler

Üstünlikleri:1.Satuwdan soň hiç hili töwekgelçilik ýok: haýsydyr bir hil meselesi ýüze çykan halatynda hiç kim siziň üçin jogapkär bolmazmy diýip alada etmäň, şübhelenýän bolsaňyz bize e-poçta iberiň, oňyn çözerdik.

2.Her bir logotipiň aýratynlaşdyrylmagyny kabul edip bileris, mysal üçin keşde, rezin ýama, geçiriş çap, ekran çapkabul edip biljek zatlarymyzyň hemmesiözleşdirilenhyzmaty.

3. Kwalifikasiýa haltalar, müşderileriň ynamy, köp mukdardaönümçilikiberildiGsubutnama.

Goýmalar:

图片 5

Aw we atyş üçin ulanylyp bilner.

Ulanyş aňsatlygy we rahatlygy bar, bu bolsa aw awlamak we atyş işjeňligini höwes bilen görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň