LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Açyk Trekking Köp funksiýaly Taktiki Oksford Backpack 50L

gysga düşündiriş:

Agyr senagat 600D oksford tarapyndan gurlan taktiki köp funksiýaly oksford sumkasy, 2 gezek * PVX örtükli, sürtülmä garşy, çydamly.Gaýyşlar, arkadaky egin gaýyşlar we egin gaýyşlar bilen 1pc aşak düşmek hyzmaty, 1.3KGS / PC edip biler.

 • Haryt belgisi:LSB 1001
 • Ölçegi:12L * 7.5W * 21.5H Inç
 • Material:600D Oksford PVC örtükli
 • Reňk:Tan, ýa-da özleşdirilen ýaly.
 • MOQ:50-500 sany
 • Gaplamak:60 * 50 * 40 sm, 30 sany / CN
 • Eltip bermegiň wagty:ODM: 7 günüň içinde doly tölenenden soň iberip bilersiňiz.
 • OEM:takmynan 65-75 gün.
 • Iberilýän ýeri:TIANJIN, Hytaý.
 • Töleg:T / T, L / C göz öňünde tutulanda, Western Union.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
1. Agyr mata --- Agyr senagat 600D oksford PVC * bilen 2 gezek örtülen, adaty ýüplükde we has dykyzlykda, sürtülmä garşy we kesilmäge garşy, suw geçirmeýän, çydamly.
jghf (1)
2. Gowy nagyş --- Amatly we dem alýan arka ýassygy we egin S şekilli gaýyşlar, mesh / gubka / köpük bilen güýçli dekompressiýa seýsmiki dizaýny.
3. Gaýyş götermek --- leeke egin ýa-da iki egin alyp biler, ýeňil dizaýn, uly kuwwat, hiç hili basyş ýok.
jghf (2)
* Garnituralar --- Gapdal rezin hili D-halka köp zady asyp biler, mysal üçin kompas, sumkanyň ýokarsynda aňsat bir ýerde asylyp bilinýän dokalan neýlon web asma halkasy bar.
* Funksional dizaýn --- Gapdalda w gaýyş göterýän biri bar.iki ujunda haç tikişi, arka tarapynda bolsa iki egin kemeriniň ujuna goşa tikin we üçburçluk tikilen iki sany oňaýly sazlanan egin gaýyş, şeýle hem aýrylyp bilinýän bir egin gaýyş bar.Daşarda ykjam, suw çüýşesi, kitap, I-pad we ş.m. gaplap bilýän köp jübü bar.
jghf (3)
jghf (4)
jghf (5)

jghf (6)
* Açyk gaplar, açyk dişli haltalar, açyk taktiki sumkalar.

Üstünlikleri:
1. lyyllyk ammarda sumka ätiýaçlyklary bar, bäş reňk, meselem, tan, gara, çöl kamuflaagey çap edilen, ACU çap edilen, tokaý kamuflaagey.
hgfd
2. ODM we OEM ikisi hem işleýär, eger öz dizaýn ýa-da sumkaňyz bar bolsa, ýöriteleşdirilen logotipleri / ýamalary we ş.m. edip bileris, ýöriteleşdirilen toparymyz size geň galdyryjy hyzmaty we gymmaty görkezer.
3. Her bir jikme-jiklik, meselem, tikin liniýasyny tikmek, tekiz, dik we hatda, sumkany tikmek üçin standarty saklaýar, eliňize alanyňyzda sowgat ýaly näzik.
4. AQL2.5-4.0 esasly hil, berk önümçilik synag standartlary bilen, daşary ýurt bazarlaryna iberilýän her bir halta üçin durnukly hilini saklamak, köne müşderileriň ykrar etmegine eýe boldy.
Goýmalar:
hgfd
Daşarda gezelenç etmek, alpinizm, hakyky söweş türgenleşigi, syýahat, başdan geçirmeler, taktiki we ş.m. açyk meýdançalarda ulanylyp bilner.Ulanylyş aňsatlygy we adamlara dünýäni we tebigaty höwes bilen öwrenmäge kömek etmek üçin köp rahatlyk bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň