LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Taktiki harby mergen tüpeň tüpeňi 38 dýuým

gysga düşündiriş:

Sniper tüpeň pistolet sumkasy, uzynlygy 38 dýuým, çydamly agyr senagat 600D oksford, 2 gezek PVC örtükli, içi 1,8 sm galyňlygy EPE bilen gowy şekilli we w.arkasyna gaýyş we egin gaýyş göterýän dokalan ýokary hilli web.

  • Nokat:LST 2008
  • Ölçegi:38L * 12W * 3H Inç
  • Material:600D Oksford 2 gezek PVC örtükli
  • Reňk:OD, Tan, BK, GY, CAMO, 5 nusgawy reňk ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:500 sany
  • Eltip bermegiň wagty:Takmynan 65-75 gün.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

* Agyr mata --- Agyr senagat 600D oksford w.2 gezek PVX örtükli, suw geçirmeýän, çydamly, göz ýaşardyjy, kesilmeýän.
* Padding --- Gowy dykyzlygy we çeýeligi bilen 1,8 sm galyňlykdaky EPE bilen örtülendir.

LST 2008-9 LST 2008-8
* Näzik we amaly dizaýn --- Öň tarapynda goşmaça howpsuzlyk üçin çelekli 3 sany uly halta jübüsi we her bölümde velkro tikildi.Şeýle hem goşmaça iki sany fermuar jübüsi bilen. Öň ortasynda goşa pistolet jübüleri we haltalary üçin uly bölüm jübüsi bilen.
* Garnituralar --- Easyeňil götermek üçin çeňňek we aýlawly sazlanyp bilinýän we amatly egin gaýyş we el kemeri.
GHF

Üstünlikleri:
1. Taktiki mergen ýarag sumkalary üçin adatça 36 dýuýmdan 55 dýuýma çenli reňkler bar: reňk, gara, zeýtun ýaşyl, çal, tokaý kamuflaagey çap edilen, çal, köplenç 5 reňk, laýyk reňkleri / nagyşlary düzüp bilersiňiz. bazaryňyz, biz özleşdirip bileris.
2. CAD nagyş ýasamak ulgamlary, gowy nagyş ýasamak ukybymyz bar, şonuň üçin dizaýnyňyza ýa-da nusgalaryňyza esaslanyp gowy nagyş edip bileris.
3. Hil, toparymyz her halta barlamak üçin AQL 2.5-4.0 standartyna berk eýerýär, şonuň üçin hemişe daşary ýurt bazaryna durnukly hil berýärdik.
4. Her tikin üçin her bir jikme-jiklik, köp sanly önümçiligiň öňüsyrasynda müşderileri kanagatlandyrmak üçin gizlin tikin we aç-açan tikin üçin nädip has berkleşmelidigini öwrendik.
jgh

Goýmalar:
Taktiki ýarag sumkasy harby we atyş üçin giňden ulanylypdyr.

jgh


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň