LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

6 sm galyňlykdaky ýumurtga köpükli aw / tüpeň sumkasy

gysga düşündiriş:

Gaplanan aw / atyş 6 sm galyňlykdaky ýumurtga köpügi bilen göz ýaşardyjy 600D oksford kamuflaage suw geçirmeýän mata bilen tüpeň sumkasy

  • Haryt belgisi:LSH 1027
  • Ölçegi:50L * 11.5W Inç
  • Material:Kamuflaage reňkinde örtülen 600D Oksford PVC
  • Reňk:Kamuflaage ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:500 sany
  • Eltip bermegiň wagty:Takmynan 65-75 gün.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

图片 5

Aýratynlyklary:

* Güýçli gabyk --- 600D oksford mata PVC örtükli, suw geçirmeýän, çydamly, göz ýaşardyjy.

* Padding --- Içinde gaplama 6 sm galyňlykda ýumurtga köpükli, gowy dykyzlygy we çeýeligi bar.Bu gaplanan ýarag sumkasynda galyňlyga çydamly hil we gaty berk geýilýän gaty aýratynlyk barTo ýaraglary gowy gora.

*Amaly dizaýn --- Şol ýerde'gurallar ýaly esbaplary saklamak üçin gapdaldaky 2 sany fermuar jübüsiwe oklar, yzky gaýyş bolsa egninde götermegi aňsatlaşdyrýar.iki taraplaýyn fermuar ýasap bolýargulp deşikleri bilen.

* Kwalifikasiýa esbaplary --- Mysal üçin bürünç togalaklar, neýlon web, gaty asma aýlaw, rezin fermuarlary.

* Tikin --- Her tikiş hatda tekiz, tekiz we goşa tikin üçin parallel.

Aw ýumurtga köpükli kamuflaage ýarag sumkasy, aw tüpeň sumkasy, aw tüpeňi

Üstünlikleri:1.15 ýyllyk zawod önümçilik tejribesi, her ýyl üpjün edýän bazarymyzdaky bäsdeşlik bahalarynda ökde önümler, şonuň üçin daşary ýurt bazaryna uly baha berdi.

2. Mata / örtük / asma / esbaplar, hemmämiz talap edilişi ýaly edip bileris, şeýle hem ammardaky aksiýalarymyzdan laýyk hil saýlap bilersiňiz.

3. Hil halkara synag standarty AQL 2.5-4.0 esaslanýar, şonuň üçin her köp iberiş ajaýyp.

4. Satuwdan soň hiç hili töwekgelçilik ýok: Hiç kim size jogap bermezmi diýip alada etmäňbolup geçen islendik hil meselesi, şübhelenýän bolsaňyz bize e-poçta iberiň.

 

Goýmalar:

图片 3

Sarag sumkalary howa tüpeňi, howa ýassygy, karabin, tüpeň, pistolet we ş.m. dürli görnüşli ýarag, aw, atyş we ş.m. açyk howada ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň