LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Taktiki ýarag ýaragy 38 dýuým

gysga düşündiriş:

Uzynlygy 38.5 dýuým, agyr senagat 600D oksfordly, içindäki 1,8 sm galyňlykdaky EPE, agyr hilli dokalan web kemerleri we egninde berkidilen egin gaýyşlary.

  • Haryt belgisi:LST 2006
  • Ölçegi:38L * 12W * 3H Inç
  • Material:600D Oksford PVC örtükli
  • Reňk:Köýot, ýa-da özleşdirilen ýaly.
  • MOQ:500 sany
  • Eltip bermegiň wagty:Takmynan 65-75 gün.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

图片 1

Aýratynlyklary:

* Güýçli mata --- Agyr senagat 600D oksford w.2 gezek PVX örtükli,suw geçirmeýän, çydamly, göz ýaşardyjy.

* Padding --- Gowy dykyzlygy we çeýeligi bilen 1.8 sm galyňlykdaky EPE bilen örtülendir.

* Garnituralar --- Gaty gaýyşly we gaty berk egin göterýän gaty berk geýim bilenarka tarapdaky gaýyşlar.Iki taraplaýyn fermuarlar, metal D halkalar, gowy veclro, agyr dokalan lentalar, güýçli plastmassa çelekler, demir çeňňekler we ş.m.

*Näzik we amaly dizaýn --- Öňde, şol ýerde'ullakan fermuar jübüsi, içinde 3 sany torbaly jübü we uly jübü bar.Gunarag sumkasynyň arka tarapynda'şahsyýetnamasy ýa-da beýlekiler üçin suw geçirmeýän şahsyýetnamalar.Içinde, şol ýerde'velcro tarapyndan ýaraglary düzeltmek üçin ýamalar.

Üstünlikleri:1.Gowy nagyş ulgamymyz bar, 36-da bar'', 42'', 45'', 46'', 51'', 52''we 55''iň ýokary 55''uzynlygy we gysga 36''uzynlygy, edip biljek islegiňize baglydyrözleşdirilen.

2. Saklanan materiallarymyzda ilki bilen çeýe.

3. Bir stockada'agyr senagat 600D üçin köp reňk, mysal üçin OD, GY, tokaý ýerleri

4. kamuflaage, koýot, gara we ş.m., laýyk reňkleri saýlap bilersiňiz.

5.Gaplamak üçin, esasan EPE tarapyndan, käwagt elastik goşmak üçin gizlin padding üçin EVA goşýarys wedykyzlygy, görünmeýän padding üçin, has köp nagyşly bolmak üçin has köp tagalla etdik, ulanylandan soň ýumşak ýarag sumkasy elmydama ulanmaly bolar we ahyrky ulanyjyda ýokary hilli görkeziler.'ýüregi.

 

Goýmalar:

Gunaragyň sumkasy taktiki harby we atyş liniýasy üçin giňden ulanylypdyr, EPE + PVA ýaraglaryň ýyrtylmagyndan, çyzylmagyndan we ş.m.öňünden aýdyp bolmaýarbetbagtçylyklar.

图片 5图片 6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň